ทำไมต้องแหนมฉายรังสี


ทำไมต้องแหนมฉายรังสี-01-1

ในกระบวนการหมักแหนม วัตถุดิบหลักคือ“เนื้อหมูดิบ” ซึ่งอาจจะมี พยาธิหรือเชื้อโรค ที่มาจากแหล่งวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตราฐาน แหนมที่ดีมักเกิดจากจุลินทรีย์ “แลคโตบาซิลลัส” ที่เข้าไปเติบโตและยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ โดยการหมักตามธรรมชาติ 3 วัน จึงได้แหนมที่มีรสเปรี้ยวนั่นเอง

ทำไมต้องแหนมฉายรังสี-02-1

แล้วปกติถ้าคนเราทาน “แหนมดิบ” จะเป็นอย่างไร?

ทำไมต้องแหนมฉายรังสี-03-1

แหนมดิบ ควรปรุงให้สุกก่อนทานทุกครั้ง เพื่อทำลาย พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และเอซัลโมเนลลา

หากทานแหนมดิบบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ดังนี้

  1. ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน
  2. อาจเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
  3. อาจมีการเต้นของชีพจรผิดปกติ
  4. เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด
  5. อาจถึงแก่ชีวิตได้

ทำไมต้องแหนมฉายรังสี-05-1

 

ถ้าอยากทานแหนมดิบล่ะ ต้องทำยงังไง?

“แหนมสุทธิลักษณ์” ของเราสามารถทานดิบได้เลย

ทำไมต้องแหนมฉายรังสี-04

เพราะเราฉายรังสีแกมมา 2 กิโลเกรย์ ที่ฆ่าเชื้อที่มีอยู่ให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

และมีองค์การรับรองว่า “สุทธิลักษณ์” อาหารฉายรังสีไม่เกิน 10 กิโลเกรย์ ปลอดภัยสำหรับรับประทาน ได้แก่

  1. WHO องค์การอนามัยโลก
  2. FAO องค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ
  3. IAEA ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ทำไมต้องแหนมฉายรังสี-06

Previous แจกสูตรเมนู ไข่กระทะหน้าหมูยอ
Next แจกสูตรเมนู แหนมกระดูกอ่อนโคจูจัง